SALVIA CONSTEQ PRO

Îmbinând forþa tinereþii cu experienþa unor specialiºti în domeniu, echipa SALVIA CONSTEQ PRO SRL, este gata sa facã faþã oricãror provocãri de pe piaþa echipamentelor de construcþii.
Ne pasã de cei din jur si de rezultatele muncii noastre. Rãspundem cu promptitudine la solicitãri. Avem iniþiativa gãsirii de soluþii la probleme.

Va aºteptãm sã ne vizitaþi ºi sã discutãm despre utilajele pentru construcþii pe care vi le punem la dispoziþie cu specialiºtii din echipa noastrã.


Ne asumãm responsabilitatea deciziilor luate. Ne þinem promisiunile. Demonstrãm corectitudine si verticalitate

MISIUNEA noastrã a grupului SALVIA
Sã satisfacem necesitãþile clienþilor noºtri prompt, complet si cu soluþii fiabile.

www.salviaforyou.ro www.salviabox.ro www.salviautilaje.ro